Szanowny Panie,
chciałbym jeszcze raz serdecznie Panu podziękować za profesjonalnie i
sprawnie wykonaną w grudniu 2009 r.usługę transportu yachtu typ COLVOC WATSON 25 z południa Anglii, marina Rossiter Yachts. Mimo kłopotliwego ładunku skrajne parametry łodzi i 3tys.km trasy, wykonał Pan usługę wzorcowo bez najmniejszego uszkodzenia szybko i sprawnie. Polecam wszystkim Pańskie usługi.

Z wyrazami szacunku TD Gronet